Unos

Registri

Unos po amortizacionim stopama

Unos po oba metoda obracuna amortizacije

Dužioci

Kontni plan

Amortizacione grupe

Revalorizacioni postotak

Smještaj osnovnog sredstva

Vrsta dokumenta